Дейности

Документални филми

Кадиак филм разработва документални филми на разнообразна тематика с акцент върху историята, обществените отношения и политиката с локален аспект, както и филми за екологията.

За запитвания и презентации на идеи, моля пишете ни на: office@kadiakfilm.com

Късометражни и игрални филми

Компанията е специализирана и в производството на игрални и късометражни филми. Тематиката, която най-често вълнува авторите е ежедневието на героите, техните взаимотношения и стремежи в контекста на някое значимо събитие, като независимо от сериозността на темите, се налага присъствието на чувство за хумор.

За запитвания и презентации на идеи, моля пишете ни на: office@kadiakfilm.com

Корпоративни клипове

Кадиак филм предлага изготвяне на корпоративни клипове и филми за свои клиенти – частни фирми и обществени организации. Тези продукти целят по-доброто комуникиране на мисията и визията на фирмите било то между своите клиенти или сред обществото.

За запитвания и презентации на идеи, моля пишете ни на: office@kadiakfilm.com

Телевизионни програми

Екипът на компанията по настоящем работи върху две седмични телевизионни програми, стартиращи в началото на 2010 г. по българската телевизия. Кадиак филм продължава да се развива и да търси възможности в тази добре приета пазарна ниша.

За запитвания и презентации на идеи, моля пишете ни на: office@kadiakfilm.com

Драматургически консултации

Кадиак филм осигурява драматургически консултации на ТВ драми и игрални филми. Работата включва консултации, препоръки и постоянна работа до 2 варианта на сценария, включително среща с автора и продуцента и работа „очи в очи”.

За запитвания и презентации на идеи, моля пишете ни на: office@kadiakfilm.com